Nurliyana Azman

Kita harus meletakkan diri kita dalam diri mereka.

kita sebagai insan yang sempurna haruslah lebih bersifat prihatin kepada orang yang kurang upaya. kita juga harus meletakkan diri kita dalam diri mereka, supaya kita merasa perasaan mereka. kita juga haruslah memahami kekurangan yang dihadapi oloeh mereka supaya sikap tolak ansur dapat dipupuk dan dikekalkan. secara tidak langsung, kita dapat membina satu perhubungan yang erat dan dapat meningkatkan profesionalism dalamm diri kita. kita juga haruslah memberi peluang kepada mereka untuk mencuba benda baru dan membina keyakinana diri. sejak memasuki dalam bidang kejururawatan saya lebih mempelajari menjaga perasaan orang yang kurang upaya dan keadaan yang dihadapi. mereka memerlukan sokongan dan motivasi yang lebih daripada kita untuk mejadi diri sendiri dan membina kekuatan diri, sekian pandangan daripada saya tentang orang kurang upaya.
Nurliyana Azman